Voorbeelden Personal Assistant

Voorbeelden van werkzaamheden waarmee wij u kunnen ondersteunen zijn:

Boeken van reizen, hotelaccommodatie, zakenlunch etc.
Ondersteuning bij de voorbereiding van uw presentatie
Wegwijs maken in een voor u vreemde omgeving
Co÷rdinatie contacten en afhandeling van zaken met uw
kantoor en het thuisfront
Beheer van uw agenda, laptop, telefoon e.d.